Rugă, de Ion Vinea


Doamne, Tu eşti cel din urmă gând, 
mergi înaintea mea
când mă cheamă steaua cea rea
şi duşmanul pândind aţintit la pământ.


Singur în noaptea exilului sunt,
fără arme, fără poruncă, fără pâine.
Să mă pierd în mine însumi aş vrea,
dar mă urmează viaţa ca un câine.


Doamne, mergi înaintea mea
cu un înger cu sabia de lumină.
Voi sparge prin beznă cărarea grea
pas cu pas: ca un viteaz, ca un drumeţ,  ca un tâlhar,


după legile acestui negru hotar
de dibuiri, de încleştări, de viclenie,
până la capăt. De un cântec noaptea va fi plină.
Căile Tale toate duc la lumină.

Niciun comentariu: